Regulamin konkursu "Forma na lato"

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Forma na Lato
 2. Organizatorem Konkursu jest Casada Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, przy ul. Słowiańskiej 63.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Klaudia Lampa Light Yourself, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Międzyleskiej 4.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/powerboard2/ w dniach 07 – 11 czerwca 2018 roku (do końca dnia).

 

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem Casada Polska sp. z o.o. i/lub pracownikiem Klaudia Lampa Light Yourself.
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika Casada Polska sp. z o.o. i/lub pracownikiem Klaudia Lampa Light Yourself.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 oraz § 3 pkt 2.

 

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są cztery vouchery na jeden trening na platformie wibracyjnej, przeprowadzone przez Klaudia Lampa Light Yourself.  
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/powerboard2/ zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź, dlaczego to właśnie oni powinni otrzymać voucher.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres marketing@casada.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika na wskazany adres poczty elektronicznej.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Casada Polska sp. z o.o.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.casadasklep.pl

Szybki kontakt
Zadzwoń: 800 007 911
Napisz: zamowienia@casada.pl
Biuletyn informacyjny

Jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o nowych produktach lub promocjach, podaj nam adres e-mail.

Nasi partnerzy

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.