Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI – URZĄDZENIA MASUJĄCE

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI – URZĄDZENIA MASUJĄCE

 1. Casada International GmbH z siedzibą w 33104 Paderborn, Obermeiers Feld 3, producent urządzeń marki Casada Healthcare, udziela na fabrycznie nowe urządzenia, zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarancji na okres 2 lat od daty wydania urządzenia kupującemu.
 2. Istnieje możliwość nieodpłatnego uzyskania przedłużonej gwarancji:
  - wynoszącą 10 lat od daty wydania urządzenia kupującemu na urządzenia Maxiwell III, Maxiwell III Limited Edition, Quattromed III, Quattromed III Limited Edition, Quattromed IV S, Quattromed V oraz Quattromed V BT
  - wynoszącą
   5 lat od daty wydania urządzenia kupującemu na urządzenia Miniwell Twist, Miniwell Twist2Go, FootInn, PowerBoard 2.1, PowerBoard 3.0, Canoo V,  Neck Massager II, Bodyshape, Dr. Stone, MediGun
  w tym celu wymagana jest rejestracja produktu na
  http://rejestracja.casada.pl. Rejestracji należy dokonać w terminie 21 dni od daty zakupu urządzenia. Niedokonanie rejestracji oznacza, że urządzenie objęte będzie gwarancją ustawową (2 lata).
 3. Firma CASADA POLSKA z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Słowiańska 63, jako Autoryzowany Przedstawiciel marki Casada Healthcare w Polsce, zapewnia serwis gwarancyjny dla dystrybuowanych przez nią produktów.
 4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja (zarówno ustawowa, jak i przedłużona) nie obejmuje w szczególności:
 • uszkodzeń i wad wynikających z niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania,
 • uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania (przerwane kable zasilające, urwane paski, podarta torba, pęknięcia i zgniecenia, itd.),
 • uszkodzeń mechanicznych pilota sterującego,
 • elementów ulegających normatywnemu zużyciu wskutek prawidłowego użytkowania produktu (m.in. pokrycie).
 • zasilacza
 1. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad w przypadku, gdy:
 • uprawniony punkt serwisowy stwierdzi wadę fabryczną, niemożliwą do usunięcia,
 • w okresie gwarancyjnym, po dokonaniu trzeciej naprawy tej samej wady, urządzenie będzie nadal niezdatne do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. W OKRESIE GWARANCJI USTAWOWEJ (pierwsze 2 lata): w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, kupujący zobowiązany jest do telefonicznego zgłoszenia tego faktu sprzedawcy, pod numer telefonu wskazany w umowie zakupu urządzenia, w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny zgłoszenia. Urządzenie zostanie odebrane przez sprzedawcę i na jego koszt dostarczone do serwisu, a po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia gwarancyjnego – odesłane do kupującego na koszt CASADA POLSKA Sp. z o. o. W przypadku nieuwzględnienia gwarancji kupujący zostanie poinformowany o koszcie naprawy i zostanie ona wykonana wyłącznie za jego zgodą. Urządzenie zostanie odesłane na koszt kupującego – również w przypadku niewyrażenia zgody na naprawę.
 2. W OKRESIE GWARANCJI PRZEDŁUŻONEJ (kolejne 3 lub 8 lat): w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki urządzenia kupujący dostarcza je do serwisu na własny koszt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego naprawa zostanie wykonana całkowicie na koszt CASADA POLSKA z o.o. (tj. koszt wymienionych podzespołów oraz robocizny). Urządzenie zostanie odesłane do kupującego ma koszt Casada Polska Sp. z o. o.
 3. Zarówno w przypadku gwarancji ustawowej, jak i przedłużonej podstawą do rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych jest dostarczenie wraz
  z urządzeniem dowodu zakupu. Zaleca się również dostarczenie szczegółowego opisu usterki na Zgłoszeniu Reklamacji (do pobrania na www.casada.pl/serwis). Karta gwarancyjna jest zalecanym dokumentem w procedurze reklamacji, jednak nie jest wymagana. Urządzenie należy przesyłać do serwisu wraz z zasilaczem i wszystkimi dodatkowymi elementami, jeśli takie występują w zestawie. ,
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia gwarancyjnego przez autoryzowany serwis CASADA POLSKA Sp. z o.o. urządzenie zostanie naprawione:
 • w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do serwisu - jeśli niezbędne części są dostępne w magazynie,
 • w terminie do 21 dni roboczych do daty przyjęcia urządzenia do serwisu - jeśli istnieje konieczność sprowadzenia podzespołów od producenta.
 1. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia lub uszkodzeń mechanicznych, za które odpowiedzialność ponosi kupujący, wszystkie koszty związane z naprawą serwisową i transportem urządzenia pokrywa kupujący.
 2. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek ingerencji w mechanizm urządzenia (dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji mechanizmu urządzenia, zerwanie plomby, itp.) gwarancja przepada bezzwrotnie i wszelkie prace serwisowe związane
  z takim urządzeniem oraz jego transport będą realizowane na koszt kupującego.
 3. Wszelkie informacje na temat procedury reklamacyjnej można uzyskać bezpośrednio pod numerami telefonów: INFOLINIA: 0 800 007 911 / 95 737 41 14, komórkowy: +48 570 650 950 oraz poprzez kontakt mailowy:SERWIS URZĄDZEŃ MASUJĄCYCH: serwis@casada.pl.
 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszej gwarancji, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI – FOTELE MASUJĄCE


 1. Casada International GmbH z siedzibą w 33104 Paderborn, Obermeiers Feld 3, producent urządzeń marki Casada Health & Beauty, udziela na fabrycznie nowe fotele masujące, zakupione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gwarancji na okres 2 lat od daty wydania urządzenia kupującemu w przypadku konsumentów oraz na okres 1 roku od daty wydania urządzenia w przypadku podmiotów gospodarczych. Zaleca się dokonanie rejestracji urządzenia na http://rejestracja.casada.pl w terminie 21 dni od daty zakupu urządzenia, w celu zabezpieczenia danych Klienta na wypadek utraty dowodu zakupu (wymagany do roszczeń gwarancyjnych) i usprawnienia obsługi posprzedażowej.  
 2. Istnieje możliwości odpłatnego przedłużenia gwarancji o następujące okresy:
  a) Przedłużona gwarancja dla foteli masujących, użytkowanych w warunkach domowych (niekomercyjnych):
  + 1 rok STANDARD: przedłużenie okresu gwarancji o 1 rok;
  +2 lata STANDARD: przedłużenie okresu gwarancji o 2 lata;
  +3 lata STANDARD: przedłużenie okresu gwarancji o 3 lata.
  b) Przedłużona gwarancja dla foteli masujących, wykorzystywanych w celach komercyjnych (większa częstotliwość pracy urządzenia:
  +1 rok BIZNES - ROZSZERZONA: przedłużenie okresu gwarancji o 1 rok, w tym 1 przegląd techniczny urządzenia w miejscu jego użytkowania;
  +2 lata BIZNES - ROZSZERZONA: przedłużenie okresu gwarancji o 2 lata, w tym 2 przeglądy techniczne urządzenia w miejscu jego użytkowania.
 3. CASADA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Słowiańska 63, jako wyłączny dystrybutor marki Casada Health & Beauty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia serwis gwarancyjny dla dystrybuowanych przez nią produktów.
 1. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
 • uszkodzeń i wad wynikających z niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania,
 • uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania (przerwane kable zasilające, podarte poszycie, itp.)
 • uszkodzeń mechanicznych pilota sterującego,
 • elementów ulegających normatywnemu zużyciu wskutek prawidłowego użytkowania produktu (m.in. poszycie).
 1. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad w przypadku, gdy:
 • uprawniony punkt serwisowy stwierdzi wadę fabryczną, niemożliwą do usunięcia,
 • w okresie gwarancyjnym, po dokonaniu trzeciej naprawy tej samej wady, urządzenie będzie nadal niezdatne do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Podstawą do rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie usterki do autoryzowanego punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu urządzenia oraz szczegółowym opisem usterki na załączonym Zgłoszeniu Reklamacji przed upływem okresu gwarancji. Karta gwarancyjna jest zalecanym dokumentem w procedurze reklamacji, nie jest jednak wymagana.
 2. Naprawy foteli masujących wykonywane są w miejscu, w którym znajdowały się one w chwili ujawnienia wady, jeśli usterka nie wymaga zabrania urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności zabrania urządzenia do serwisu naprawa przeprowadzana jest w terminie do 21 dni roboczych do daty przyjęcia urządzenia do serwisu. Wszelkie koszty związane z obsługą naprawy gwarancyjnej ponosi Casada Polska Sp. z o.o.
 3. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia lub uszkodzeń mechanicznych, za które odpowiedzialność ponosi kupujący, wszystkie koszty związane z naprawą serwisową, dojazdem i /lub transportem urządzenia pokrywa kupujący.
 4. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek ingerencji w mechanizm urządzenia (dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji mechanizmu urządzenia, zerwanie plomby, itp.) gwarancja przepada bezzwrotnie i wszelkie prace serwisowe związane
  z takim urządzeniem i / lub jego transport będą realizowane na koszt kupującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie informacje na temat procedury reklamacyjnej można uzyskać bezpośrednio pod numerami telefonów:
  INFOLINIA: 0 800 007 911 / 95 737 41 14  lub
  +48 570 650 950  oraz poprzez kontakt mailowy:

SERWIS FOTELI MASUJĄCYCH: serwis@casada.pl

 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

                                    

 

Szybki kontakt
Zadzwoń: 800 007 911
Napisz: zamowienia@casada.pl
Biuletyn informacyjny

Jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o nowych produktach lub promocjach, podaj nam adres e-mail.

Nasi partnerzy

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.