Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI – URZĄDZENIA MASUJĄCE

1. Casada International GmbH z siedzibą w 33104 Paderborn, Obermeiers Feld 3, producent urządzeń marki Casada Health & Beauty, udziela na w/w urządzenia gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

2. Aby uzyskać przedłużoną gwarancję:
    - łącznie do 10 lat na urządzenia Maxiwell III, Quattromed III, Quattromed IV S oraz Quattromed V
    - łącznie do 5 lat na urządzenia Miniwell Twist, Miniwell, FootInn, PowerBoard 2.1, Canoo V, Bodyshape
wymagana jest rejestracja produktu na http://rejestracja.casada.pl. Rejestracji należy dokonać w terminie 21 dni od daty zakupu urządzenia.


3. Firma CASADA POLSKA z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Słowiańska 63, jako Autoryzowany Przedstawiciel marki Casada Health & Beauty w Polsce, zapewnia serwis gwarancyjny dla dystrybuowanych przez nią produktów. 

Gwarancja (zarówno standardowa, jak i przedłużona) nie obejmuje:

 • uszkodzeń i wad wynikających z niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania,
 • uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania (przerwane kable zasilające, urwane paski, podarta torba, pęknięcia i zgniecenia, itd.),
 • uszkodzeń mechanicznych pilota sterującego,
 • elementów ulegających normatywnemu zużyciu wskutek prawidłowego użytkowania produktu (m.in. pokrycie).
 • zasilacza

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad w przypadku, gdy:

 • uprawniony punkt serwisowy stwierdzi wadę fabryczną, niemożliwą do usunięcia,
 • w okresie gwarancyjnym, po dokonaniu trzeciej naprawy tej samej wady, urządzenie będzie nadal niezdatne do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Podstawą do uznania roszczeń gwarancyjnych jest dostarczenie do autoryzowanego punktu serwisowego wadliwego urządzenia wraz z dowodem zakupu, szczegółowym opisem usterki na załączonym Zgłoszeniu Reklamacji i oryginalnym opakowaniem, na którym znajduje się kod kreskowy. Oryginalne opakowanie jest niezbędne, gdyż firma CASADA POLSKA prowadzi ewidencję kodów kreskowych, które służą do identyfikacji urządzeń. Karta gwarancyjna jest zalecanym dokumentem w procedurze reklamacji.

Urządzenie należy dostarczać kompletne, tj. wraz z zasilaczem i wszystkimi elementami, jeśli takie występują w zestawie.

6. W okresie gwarancji ustawowej (2 lata): przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki urządzenia, użytkownik zobowiązany jest do telefonicznego zgłoszenia tego faktu licencjonowanemu sprzedawcy (tu: podmiotowi, od którego zakupił produkt), pod numer telefonu wskazany w umowie zakupu urządzenia, w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny zgłoszenia. Urządzenie należy zapakować w oryginalne opakowanie – zostanie ono odebrane przez sprzedawcę i na jego koszt dostarczone do serwisu, a po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji – odesłane do użytkownika na koszt CASADA POLSKA.

W okresie gwarancji przedłużonej (kolejne 3 lub 8 lat): w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki urządzenia należy zapakować je w oryginalne opakowanie i dostarczyć do serwisu wraz ze szczegółowym opisem usterki – najlepiej po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu naprawy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawa zostanie wykonana całkowicie na koszt CASADA POLSKA (tj. koszt wymienionych podzespołów oraz robocizny).

Wszelkie informacje na temat procedury reklamacyjnej można uzyskać bezpośrednio pod numerami telefonów: INFOLINIA: 0 800 007 911 / 95 737 41 14, komórkowy: +48 570 650 950 oraz poprzez kontakt mailowy: SERWIS URZĄDZEŃ MASUJĄCYCH: serwis@casada.pl

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez autoryzowany serwis CASADA POLSKA urządzenie zostanie naprawione:

 • w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do serwisu - jeśli niezbędne części są na magazynie,
 • w terminie do 21 dni roboczych do daty przyjęcia urządzenia do serwisu - jeśli istnieje konieczność sprowadzenia podzespołów od producenta.

8. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia lub uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, wszystkie koszty związane z naprawą serwisową i transportem urządzenia pokrywa użytkownik.

9. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek ingerencji w mechanizm urządzenia przez użytkownika (dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji mechanizmu urządzenia, zerwanie plomby, itp.) gwarancja przepada bezzwrotnie i wszelkie prace serwisowe związane z takim urządzeniem oraz jego transport będą realizowane na koszt użytkownika. 

W sprawach nieregulowanych w niniejszej gwarancji, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI – FOTELE MASUJĄCE

1. Casada International GmbH z siedzibą w 33104 Paderborn, Obermeiers Feld 3, producent urządzeń marki Casada Health & Beauty, udziela na fotele masujące gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.

Zaleca się dokonanie rejestracji urządzenia na http://rejestracja.casada.pl w terminie 21 dni od daty zakupu urządzenia.

2. Aby uzyskać przedłużoną gwarancję (łącznie do 5 lat) na fabrycznie nowe urządzenie należy wykupić przedłużoną gwarancję w terminie 21 dni od daty zakupu urządzenia i zarejestrować urządzenie na http://rejestracja.casada.pl.

Koszt przedłużonej gwarancji wynosi 1.000 PLN płatne jednorazowo.

3. Firma CASADA POLSKA z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Słowiańska 63, jako wyłączny dystrybutor marki Casada Health & Beauty w Polsce, zapewnia serwis gwarancyjny dla dystrybuowanych przez nią produktów. 

Gwarancja (zarówno standardowa, jak i przedłużona) nie obejmuje:

 • uszkodzeń i wad wynikających z niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania,
 • uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania (przerwane kable zasilające, podarte poszycie, itp.)
 • uszkodzeń mechanicznych pilota sterującego,
 • elementów ulegających normatywnemu zużyciu wskutek prawidłowego użytkowania produktu (m.in. poszycie).

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne od wad w przypadku, gdy:

 • uprawniony punkt serwisowy stwierdzi wadę fabryczną, niemożliwą do usunięcia,
 • w okresie gwarancyjnym, po dokonaniu trzeciej naprawy tej samej wady, urządzenie będzie nadal niezdatne do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Podstawą do uznania roszczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie usterki do autoryzowanego punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu urządzenia oraz szczegółowym opisem usterki na załączonym Zgłoszeniu Reklamacji przed upływem okresu gwarancji. Karta gwarancyjna jest zalecanym dokumentem w procedurze reklamacji, nie jest jednak wymagana.

6. Naprawy i przeglądy foteli masujących wykonywane są na miejscu u klienta, jeśli usterka nie wymaga zabrania urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności zabrania urządzenia do serwisu naprawa przeprowadzana jest w terminie do 21 dni roboczych do daty przyjęcia urządzenia do serwisu. Wszelkie koszty związane z obsługą naprawy gwarancyjnej ponosi Casada Polska.

7. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzenia lub uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, wszystkie koszty związane z naprawą serwisową, dojazdem i / lub transportem urządzenia pokrywa użytkownik.

8. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek ingerencji w mechanizm urządzenia przez użytkownika (dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji mechanizmu urządzenia, zerwanie plomby, itp.) gwarancja przepada bezzwrotnie i wszelkie prace serwisowe związane z takim urządzeniem i / lub jego transport będą realizowane na koszt użytkownika.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkie informacje na temat procedury reklamacyjnej można uzyskać bezpośrednio pod numerami telefonów: INFOLINIA: 0 800 007 911 / 95 737 41 14  lub +48 570 650 950  oraz poprzez kontakt mailowy:

SERWIS FOTELI MASUJĄCYCH: serwis@casada.pl

Szybki kontakt
Zadzwoń: 800 007 911
Napisz: biuro@casada.pl
Biuletyn informacyjny

Jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o nowych produktach lub promocjach, podaj nam adres e-mail.

Nasi partnerzy

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.